Japansk yen valutakurs

Här nedan finner ni den dagsaktuella yenkursen med avseende på den svenska kronan. Läs mer..Valutakursen för japansk yen uppdateras dagligen och hämtas direkt från Riksbanken, vilket är Sveriges centralbank och en av riksdagens myndigheter.

Yenkursen i svenska kronor

0,0804 SEK  
Kursdatum: 2018-06-21 (i förrgår)

I onsdags  (2018-06-20):
  0,0808 SEK  ➘  -0,5 %
En vecka sedan (2018-06-14):
  0,0781 SEK  ➚  +2,94 %
En månad sedan (2018-05-21):
  0,0787 SEK  ➚  +2,16 %
Tre månader sedan (2018-03-21):
  0,0772 SEK  ➚  +4,15 %
Sex månader sedan (2017-12-21):
  0,0739 SEK  ➚  +8,8 %
Ett år sedan (2017-06-21):
  0,079 SEK  ➚  +1,77 %

›› Valutaomvandlare mellan yen och kronor ‹‹

Graf över yenkursens utveckling det senaste året


›› Klicka här för utförligare grafer och mer statistik ‹‹

Om det japanska yenet

Valutan yen får sitt namn från det japanska ordet för cirkel. Yen infördes som Japans nationella valuta år 1871 i samband med meijirestaurationen, då Japan återgick till att vara ett kejsardöme under kejsaren Meiji efter att ha styrts av shoguns i 250 år. I samband med de omvälvande politiska och sociala förändringarna som tog plats i landet under denna tid ansågs det att landet behövde sin egen valuta istället för de regionala valutor och spanska och latinamerikanska silvermynt som fram tills dess hade använts. År 1882 grundades Japans centralbank, som sedan dess haft monopol på att förse landet med yen.

Under andra världskriget, då Japan låg i konflikt med västvärlden och speciellt USA, hade detta en förkrossande effekt på yenens värde, som sjönk till en bråkdel av vad det tidigare varit. Det var en svacka som skulle komma att vara i över trettio år. Mellan åren 1941 och 1971 var en amerikansk dollar värd 360 yen. Efter ett avtal med den amerikanska regeringen samma år skrevs dollarns värde ner och fixerades till yenen så att en dollar alltid skulle vara 308 yen. Avtalet visade sig dock vara svårt att underhålla, och i början av 1973 övergick de flesta av världens betydelsefulla valutor till att vara flytande.Närbild på ett yenmynt

Japanskt 100-yenmynt och japanska yensedlar

Trots det vidtog den japanska regeringen åtgärder för att yenen inte skulle stiga allt för mycket i värde, då det ansågs vara något som skulle skada landets industri, i och med att japanska varor skulle bli dyrare i resten av världen. Yenen ökade dock fortsättningsvis i värde fram till oljekrisen 1973, då den sjönk igen. Femton år senare, 1988, hade den japanska yenen stigit till knappt över 120 per dollar, och under en kort period i april 1995 låg den så högt som 80 per dollar, vilket gjorde den japanska ekonomin nästan lika stor som den amerikanska.

Istället för att vara graverade med ett myntningsår enligt den gregorianska kalendern är varje yen-mynt märkt med året av den dåvarande kejsarens regim. Ett mynt från 2009 är märkt 21 Heisei, vilket markerar kejsar Akihitos tjugoförsta år som landets regent.

1 japansk yen har i dagsläget ett värde av 0,08 SEK, medan 100 JPY har ett värde av ca. 8 SEK. 1 000 JPY har därmed ett ungefärligt värde om ca. 80 kronor och 5 000 JPY har ett värde om ca. 400 kronor.